จัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินรายการสถานีคลายทุกข์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 89.75 MHz และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ สวท. สุราษฎร์ธานี โดยมี นางสาวนรากร สุทธิเนียม สวท.สุราษฏร์ธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในหัวข้อการกิจ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏธานี ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ และรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อบูรณาการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ ณ สถานีวิทยุกระจ ายเสียงแห่งประเทศไทยจั งหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]