ตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล  

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ตามแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. ภาค 2 ร่วมกับ 18 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และหมู่เกาะอ่างทอง โดยมีพลเรือตรีสุรศักดิ์ ประธานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล. ภาค 2 และนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์
ผลการตรวจเรือประมง จำนวน 7 ลำ มีแรงงานทั้งสิ้น 31 คน เป็นแรงงานสัญชาติไทย 11 คน สัญชาติลาว 11 คน ผลการปฏิบัติตรวจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน การค้ามนุษย์ และเครื่องมือประมง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]