ตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ ในเรือประมงทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 06:00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ร่วมกับ ศรชล. ตำรวจภูธร,กอ.รมน., กองกำกับการ 6, กองบังคับการตำรวจน้ำ,สนง.ตรวจคนเข้าเมือง,สนง.เจ้าท่าสาขาสุราษฎร์ธานี,สนง.เจ้าท่าสาขาเกาะสมุย,เจ้าท่าสาขาเกาะพะงัน,สนง.จัดหางาน,สนง.แรงงาน, ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 8,สนง.ประมง และสนง. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันธวัธ เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าชุดตรวจคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงาน และใบอนุญาตใช้เรือ โดยตรวจเรือประมง จำนวน 8 ลำ แรงงานจำนวน 51 คน ณ บริเวณหมู่เกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการตรวจ ไม่พบการบังคับใช้แรงงานประมงผิดกฎหมาย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]