ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของครูและนักเรียน โดยนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน พร้อมกับเยี่ยมชมห้องเรียน ชมนิทรรศการของนักเรียน รับชมการแสดงรำมโนราห์ของนักเรียน พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 78 ชุด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]