ติดตามเยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้หระสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2585 สำนักงานพัฒาสั่งดมและดวามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี และ อพม. ติดตามเยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบบัญทาทางสังคม ด้วยได้รับแจ้ง จากกลุ่มสาธารณะแชร์ข่าวชาวสุราษฎร์ธานี ว่าขับรถผ่านเจอยายกับลูกชายนอนอยู่ใต้สะพานหน้โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดนครนายก สามีเสียชีวิต มีบุตรชาย 3 คน เดิมอาศัย อยู่กับบุตรชายที่จังหวัดชลบุรีได้หลบหนีออกมาจากบ้นพร้อมกับบุตรคนที่ 2 ซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรงป่วยเป็นโรควัณโรค โรคสะเก็ดเงิน ติดสุราและบุหรี่
การช่วยเหลือเบื้องต้นทาง สนง.พมจ. ได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ประสาน รพ.สต.บางกุ้ง และโรงพยาบลสุรษฎร์ธานี (งานดวบดุมโรดระบาด เรื่องกรรักษาพยาบาลโรดวัณโรด โรดสะเก็ด
    เงิน และบำบัดอาการโคพิษสุราเรื้อวังและบุหรี่
  2. ขอความอนุเคราะห์เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิตร (พระครูรัตนสุธรมาภรณ์ เรื่องที่พักอาศัยในระหว่างการรักษาพยาบาล
  3. ประสานบุตร เรื่องการดูแลมารดา และพี่ชาย

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]