ทำสัญญาเงินกู้ยืม และสัญญาค้ำประกัน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระหว่างวันที่ 16-23 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นิติกรศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำสัญญาเงินกู้ยืม และสัญญาค้ำประกัน ของคนพิการที่ได้รับอนุมัติฯ จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎรัธานี ครั้งที่ 6/64 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว จำนวน 95 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]