ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]