ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมรายการสิ่ีงก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมรายการสิ่ีงก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]