ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุจำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตั้งแต่วันที่ 26-30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 077-355080-1 

ประกาศผลผู้มีรายชื่อผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/suratthanimsociety84 และ เว็บไซต์  http://suratthani.m-society.go.th/


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]