ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]