ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

📌ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
📌ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]