ประกาศบุคคลสูญหาย นายจงจินต์ ไขเขว้า

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระแก้ว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศบุคคลสูญหาย นายจงจินต์ ไขเขว้า อายุ 25 ปี

รายละเอียด

อยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 12 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเดือนทางไปทำงานบนเรือที่จังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อมานายจ้างได้โทรแจ้งญาติให้ทราบว่านายจงจินต์ ไขเขว้า ตกเรือและหายไปไม่สามารถติดต่อได้ ตั้งแต่คืนวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อได้ เกรงว่าจะได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิต และอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์

***หากผู้ใดสงสัยว่าจะเป็นญาติ กรุณาแจ้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3742 5068 หรือแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม หมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]