ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

  • ขอให้ผู้ที่ผ่านการลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุตามบัญชีลำดับที่ 1 มารายงานตัว
  • ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • เวลา 09.00 น. ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]