ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ฝ่ายบริหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]