ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จึงข้อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จำนวน 13 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]