ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

  • กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
  • เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
  • ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จะต้องผ่านการประเมิน ร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ต่อไป
  • สถานที่สอบ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]