ประกาศ บุคคลสูญหาย (นางอรวรรณ แปลงสาร)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายางอรวรรณ แปลงสาร รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากญาติางอรวรรณ แปลงสาร อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางไปหาญาติที่จังหวัดสระแก้วและเดินทางต่อไปยังจังหวัดชลบุรีจนกระทั่งหายตัวไป เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยนางอรวรรณ แปลงสาร มีพฤติกรรมชอบขอบวชชีพราหมณ์ มีรูปพรรณสัณฐาน ผิวสีขาว ส่วนวูง 160 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 64 กิโลกรัม มีไฝจุดเล็กบริเวณริมฝีปากบนด้านซ้าย ซึ่งปัจจุบันญาติไม่สามารถติดต่อได้ เกรงว่าจะได้รับอันตรายและอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสของผู้สูญหาย กรุณาแจ้งญาติ นายประทีป แปลงสาร หมายเลขโทรศัพท์ 081 299 8569 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3748 2407-8


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]