ประกาศ บุคคลสูญหาย (นายเอกชัย ถวิลวิศาล)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายนายเอกชัย ถวิลวิศาล รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากญาติ ให้ประชาสัมพันธ์บุคคลสูญหาย จำนวน 1 คน ชื่อนายเอกชัย ถวิลวิศาล อายุ 42 ปี ได้หายออกจากบ้านไป เนื่องจากพึ่งย้ายภูมิลำเนาจากจังจังหวัดเชียงใหม่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน จึงอาจยังไม่คุ้นเคยพื้นที่ อาจจะหลงทาง โดยมีโรคประจำตัวเป็นโรคลำชักญาติเกรงว่าจะได้รับอันตรายและไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต

หากผู้ใดมีข้อมูลหรือเบาะแส กรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0 5351 1188 หรือ ติดต่อญาติ มือถือ 081 386 7423,095 453 5039


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]