ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนและการใช้งานระบบไลน์แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ”

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ รต นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม พร้อมนักศึกษาฝึกงาน กลุ่มนโยบายและวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนและการใช้งานระบบไลน์แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน แก่ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จำนวน 3000 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]