ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.traffy.in.th/?page_id=27667


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]