ประชาสัมพันธ์ระบบ Ess Help Me ปักหมุด หยุดเหตุ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรธานี ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน Ess Help Me ปักหมุด หยุดเหตุ ผ่านทางรายการ “เล่าข่าวเช้า พันพรือมั้ง กับบ่าวผู้นายบาน” ทางสถานีวิทยุ อสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102.00 MHz


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]