ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพิ่มเพื่อน (Add Friends) ในระบบ Line Official Account : ESS Help Me

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Thailand หรือ ESS Help Me) “ ปักหมุด หยุดเหตุ” เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน อาสาสมัครฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีวิถีชุมชนอยู่อย่างพอเพียง จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]