ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.พิจิตร

เรื่อง การบริหารทีมงาน One Home พม.พิจิตร ในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ปฏิบัติงานร่วมกันของทีม One Home พิจิตร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]