ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.นครพนม

เรื่อง ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศของ สนง.พมจ.นครพนม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]