ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.อุบลราชธานี

เรื่อง ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน : การจัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัยตามภารกิจ พม.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]