ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.อุตรดิตถ์

เรื่อง 5 เทคนิคการใช้ Microsoft excel ประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานด้านสังคม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]