ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.ตาก

เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – LOGBOOK) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ อพม.

รื่อง คู่มือการจัดการรายกรณี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]