ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.นครสวรรค์

เรื่อง พม.รู้ครบ จบที่ตำบล “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล”

เรื่อง ประชาอุ่นใจ ใกล้ชิด พม.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]