ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.สุรินทร์

เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LODBOOK)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]