ประชุมการขับเคลื่อน อสม. สู่ อพม.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อน อสม. สู่ อพม. ในการประชุมดังกล่าว มีประธาน อพม. และประธาน อสม. 19 อำเภอ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พม.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อหารือและร่วมกันวางแผนแนวทางการขับเคลื่อน อสม. สู่การเป็น อพม. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]