ประชุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

    วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]