ประชุมการพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2564 – 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2564 – 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]