ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ (Suratthani Smart City)

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ (SURATTHANI SMART CITY) ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ZOOM MEETING) นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคมเข้าร่วมการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]