ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลนครเกาะสมุย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลนครเกาะสมุย ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]