ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมี พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]