ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 2 อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]