ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามชการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามชการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]