ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อำเภอพุนพิน(ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าสะท้อน ตำบลเขาหัวควาย และตำบลบางมะเดื่อ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อำเภอพุนพิน(ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าสะท้อน ตำบลเขาหัวควาย และตำบลบางมะเดื่อ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]