ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]