ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและด้านการจ้างงาน คนพิการในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ We Can Do

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและด้านการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ We Can Do ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนพิการที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยมีการพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ราย และด้านการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]