ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมส่งเคราะห์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 100 ทุน เวลา 09.00 น.- 20.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎธานี โดยมี นางสุนิดา คงวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]