ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 20/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex Meeting

    วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 20/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex Meeting  โดยมี นายประเวศ  ไทยประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  และพิจารณามาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]