ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 14/2564

 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 14/2564 เพื่อหารือและติดตามสถานการณ์และการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งพิจารณาคำสั่งมาตรการต่างๆ โดยมี นายประเวศ  ไทยประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]