ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 28/2564

 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 28/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด  และพิจารณามาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนในพื้นที่ท่องเที่ยว ตามมาตรการ Test and Go  ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]