ประชุมคณะทำงานกันกองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกันกองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]