ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]