ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]