ประชุมคณะทำงานทีมโฆษก พม.สุราษฎร์ธานี

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทีมโฆษก พม.สุราษฎร์ธานีเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจัดรายการสถานีคลายทุกข์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 89.75 MHz ผ่านระบบประชุมทางไกล (Google Meet) ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]