ประชุมคณะทำงานประเมินการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำจังหวัด ครั้งที่ 3

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประเมินการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำจังหวัด ครั้งที่ 3 เวลา 10.00 – 12.00 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ GOOGLE MEET โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธานการประชุม ฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]