ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน

     วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน โดยมี  นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]